Nέα μέτρα ψηφιακού μετασχηματισμού για σχολεία με «εικονική πραγματικότητα»

Το να έχεις έναν Κυριάκο πρωθυπουργό, κι άλλον έναν για υπουργό Παιδείας, είναι μια δύσκολη πραγματικότητα, μαζί με εκείνη που θέλει ταβάνια κι οροφές να καταρρέουν, ωρομίσθιοι να έρχονται λίγο πριν τις εξετάσεις, μπάχαλο με θεματικές, μόρια, βάσεις και αριστούχους να μένουν εκτός ΑΕΙ!

Ως εκ τούτου, επιστρατεύεται η «εικονική πραγματικότητα» ως «ναρκωτικό» για την αβάσταχτη συνειδητοποίηση της αληθινής.

Όχι ένα, όχι δυο, αλλά 35 μέτρα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διοίκησης της εκπαίδευσης είναι έτοιμος να υλοποιήσει ο νέος υπουργός Παιδείας Κυριάκος Κυριακάκης με βασικό σύνθημα «Το πρώτο πλήρως ψηφιακό υπουργείο, με απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών, που δεν θα σας ταλαιπωρεί».

Φωτεινοί τίτλοι σαν από νέον που αναβοσβήνει, επιχειρούν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι προχωράμε σε μια νέα εκπαιδευτική εποχή, εκείνη… του Όργουελ!

Ανάμεσά τους τα εργαστήρια καινοτομίας, το Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) για την Α/Θμια & Β/Θμια Εκπαίδευση, η Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, η ψηφιακή Υπηρεσία Απόκτησης και Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας το Μητρώο Εκπαιδευτικών, κ.α

35 δεσμεύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διοίκησης της εκπαίδευσης

 1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων
 2. Εργαστήρια Καινοτομίας σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια
 3. Εργαστήρια διδασκαλίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality Labs)
 4. Επέκταση, Ανάπτυξη Ανοικτού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Πλατφορμών Τηλεκπαίδευσης
 5. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ΑΔΙΠΠΔΕ
 6. Ψηφιακή αποτύπωση σχολικού δικτύου – Χωροθέτηση σχολικών μονάδων
 7. Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) για την Α/Θμια & Β/Θμια Εκπαίδευση
 8. Διαχείριση μετακινήσεων των μαθητών
 9. Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΟΠΠΕΠ
 10. Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ
 11. Αναβάθμιση των Συστημάτων των βιβλιοθηκών
 12. Προηγμένες Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής και Εικόνας για τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας
 13. Μετασχηματισμός εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο platform as a service (PaaS)
 14. Ψηφιακές Υπηρεσίες Μητρώου Θρησκευτικών Κοινοτήτων
 15. Μετασχηματισμός των υποδομών ομόσπονδης ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης
 16. Αναβάθμιση συστήματος Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών στα Α.Ε.Ι
 17. Ηλεκτρονικές Εγγραφές Φοιτητών
 18. Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
 19. Πληροφοριακό Σύστημα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
 20. Βιογραφικό Εκπαίδευσης – Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων (eDiplomas)
 21. Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
 22. Ψηφιακές Υπηρεσίες για κηδεμόνες μαθητών (eParents)
 23. Επέκταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης Πανεπιστημίων
 24. Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των ΑΕΙ
 25. Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Στεγαστικό Επίδομα
 26. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Υπηρεσίες e-Μάθησης
 27. Διαχείριση διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 28. Εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας
 29. Ψηφιακές Υπηρεσίες MySchool
 30. Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – ΠΣΔ
 31. Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο
 32. Ψηφιακή Υπηρεσία Απόκτησης και Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 33. Μητρώο Εκπαιδευτικών
 34. Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
 35. Διαχείριση και εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ακόμα, ένα πλήθος συνεδριάσεων προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία στους συλλόγους των εκπαιδευτικών αλλά κυρίως και με τις ευθύνες και τις εξωεκπαιδευτικές αναθέσεις που φορτώθηκαν οι εκπαιδευτικοί.

Μάλιστα, η τελευταία “καινοτόμα” ιδέα του υπουργείου Παιδείας ήταν να προσθέσει νέες ευθύνες έξω από το εργασιακό ωράριο που θα “πληρώνονται” με … μόρια (πχ εκπαιδευτικοί όμιλοι).

Το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να μετατρέψει την εκπαιδευτική διαδικασία και τα ζωντανά της στοιχεία σε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό ελέγχου και συμμόρφωσης έτσι ώστε να μπορεί να ξετυλίγει ευκολότερα και χωρίς αντιδράσεις την εκπαιδευτική του πολιτική.

Ένα βαθιά τοξικό περιβάλλον για τα εργασιακά, μορφωτικά και δημοκρατικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται σταδιακά τον τελευταίο καιρό (με δικαστικές αποφάσεις, με εκβιαστικές εγκυκλίους και «προθεσμίες» που λειτουργούν ασφυκτικά θέτοντας τελεσίγραφα υλοποίησης εντολών, με προϊσταμένους στο ρόλο του επιτηρητή που κουνάνε το δάχτυλο με αυστηρότητα για να «συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις» οι εκπαιδευτικοί).

Η κατάσταση στα σχολεία είναι ήδη επιβαρυμένη καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τεράστια αύξηση των διοικητικών εργασιών των σχολείων.

Το Υπουργείο στέλνει στις Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις ζητούν συνεχώς στοιχεία (π.χ. Δελτία Κίνησης Προσωπικού, Αναλυτικά Στοιχεία Ωρολογίου Προγράμματος, Κενά και Πλεονάσματα εκπαιδευτικών κλπ) με τη συμπλήρωση αυτών σε δύσχρηστους πίνακες στο Excel ή στο Word. Επιπλέον αποστέλλουν τις φόρμες προς συμπλήρωση το πρωί και το μεσημέρι απαιτούν να έχουν σταλεί από τα σχολεία συμπληρωμένες.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ούτε λίγες μέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο δεν μπορούν να πάρουν «ανάσα» οι διευθυντές των σχολείων καθώς κλήθηκαν να προβούν στην άμεση, ορθή και πλήρη καταχώρηση όλων των τμημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος καθώς επηρεάζουν τον προγραμματισμό προσλήψεων του υπουργείου Παιδείας.

Η επείγουσα ανακοίνωση του υπουργείου προς τους διευθυντές:

Από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι αρκετές σχολικές μονάδες δεν έχουν δημιουργήσει τμήματα στο Myschool για το επόμενο σχολικό έτος (Πρωινά, Ολοήμερα, Διευρυμένου, Αγγλικών), είτε έχουν δημιουργήσει ένα μέρος αυτών (δεν περιλαμβάνονται Προνήπια ή Α τάξης, τμήματα Ολοήμερου κτλ). Εφιστούμε την προσοχή σας! ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 09/08/2023 και ώρα 10.00 οι Διευθυντές, -ντριες και Προϊστάμενοι, -νες σχολικών μονάδων θα πρέπει να έχετε προβεί στην άμεση, ορθή και πλήρη καταχώρηση όλων των τμημάτων που πρόκειται να λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος καθώς επηρεάζουν τον προγραμματισμό προσλήψεων του ΥΠΑΙΘΑ.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο «καθυστερημένος» έλεγχος. Φορέστε τα γυαλάκια σας…

φωτό: Ο Μητσοτάκης στο Future Learning Lab, κάνει χρήση της πλατφόρμας AR GIGXR, μέσω της εφαρμογής hoolens (γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας) για να δει τα ρομπότ «ducky code», τα οποία στόχο έχουν να διδάξουν κυρίως παιδιά 

πηγή: antimedia.gr
Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Total
0
Shares

Related Posts

Read More

Πανελλήνιες: Σε ποια Τμήματα ΑΕΙ αν εισαχθείτε παίρνετε μαζί με το πτυχίο κατευθείαν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών!

85 τμήματα, 16 ελληνικών πανεπιστημίων, χορηγούν  κατευθείαν στους προπτυχιακούς αποφοίτους ενιαίο  και αδιάσπαστο  τίτλος  σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του…
Total
0
Share